W środę 15 maja br., odbyły się Obchody Światowego Dnia Praw Osób Starszych z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów.

Obchody Światowego Dnia Praw Osób Starszych

Związek Emerytów i Rencistów pod przewodnictwem prezes Mirosławy Adamczyk zorganizował spotkanie w restauracji „Przystań”, na które przyszło ponad 100 członków Związku oraz zaproszeni goście: burmistrz Nowogardu Robert Czapla, zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisław Saniuk oraz dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Kazimierz Lembas.

Po przywitaniu wszystkich gości przez prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, głos zabrał burmistrz Nowogardu, który w imieniu swoim i władz samorządowych złożył wyrazy szacunku oraz złożył życzenia zdrowia, spokoju, życzył by w przyszłym roku mogli się spotkać w tym samym gronie i aby to spotkanie było okazją do wspomnień z czasów młodości oraz do wspólnych rozmów ze znajomymi, z którymi nie zawsze mogą się spotkać. Oprócz burmistrza głos, zabrali również zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej, oraz dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.

Organizacja tego rodzaju uroczystych dni zyskują coraz większą popularność, ze względu na proces starzenia się społeczeństw. Dziś na świecie żyje około 600 mln. ludzi powyżej 60 lat, do 2025 roku ich liczba się podwoi, zaś w 2050 roku na świecie będzie żyło około 2 miliardów seniorów w tym wieku. W Polsce seniorzy stanowią obecnie 13 % populacji. Natomiast w 2060 roku obywatele po 65 roku życia stanowić będą 1/3 ogólnej populacji. A takie dni są okazją do propagowania i urealniania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób starszych.

 

Anna Narkiewicz