Rata za alkohol do 30 września 2017

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2017 r.  III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń.

Przekroczenie ustawowego terminu spowoduje konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty w wys. 30 % rocznej opłaty.

Daty poboru krwi w 2017 roku w Nowogardzie

  • 9 listopada 2017r.
  • 7 grudnia 2017r.
  • 11 stycznia 2018r.
  • 6 lutego 2018r.
  • 6 marca 2018r.

Prezes Klubu HDK - PCK w Nowogardzie
Zdzisław Szmit