Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Daty poboru krwi w 2017 roku w Nowogardzie

  • 9 listopada 2017r.
  • 7 grudnia 2017r.
  • 11 stycznia 2018r.
  • 6 lutego 2018r.
  • 6 marca 2018r.

Prezes Klubu HDK - PCK w Nowogardzie
Zdzisław Szmit