Burmistrz Robert Czapla wraz z dyrektorami szkół zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w akcji „Wakacje na sportowo”. W ramach wspomnianej akcji organizowane będą w miesiącu lipcu i sierpniu zawody, turnieje sportowe oraz zajęcia.

Pierwszy turniej odbędzie się już 15 lipca, na plaży miejskiej, gdzie odbędzie się turniej w PIŁKARZYKI. Następne turnieje organizowane będą każdego dnia aż do 30 sierpnia, gdy zostaną zorganizowane ostatnie zawody – Turniej szachowy. Wszystkie imprezy rozpoczynają się o godz. 11.00. Dzieci do lat 10 mogą brać udział tylko w obecności rodziców lub opiekunów, zaś powyżej 10 lat potrzebna jest zgoda rodziców lub opiekunów na udział w danych zawodach (pod załączonym linkiem).

Dziękujemy dyrektorom szkół za ich zaangażowanie i pomoc w organizacji akcji „Wakacje na sportowo” i zapraszamy wszystkich do licznego udziału we wspomnianej akcji wakacyjnej, której inicjatorem oraz pomysłodawcą jest burmistrz Robert Czapla. (ps)