2020 03 11 baner

Z okazji Dnia Mamy

{nomultithumb}Z okazji Dnia Mamy

Rata za alkohol do 31 maja 2020r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2020 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.
W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem zarażenia koronawirusem płatności prosimy dokonywać drogą on-line na podstawowe konto gminy Nowogard:
61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

2019/05/17_Maszkowo_wybory
Maszkowo dołączyło do sołectw, które wybrały już swego Sołtysa i Radę Sołecką.

W piątek, 17 maja br., o godz. 18.00, rozpoczęło się zebranie, zwołane przez burmistrza Roberta Czaplę, aby dokonać wyboru sołtysa i radę.

Na początku spotkania sołtys dokonał podsumowania 4 lat swej kadencji, przedstawiając zebranym wszystko to, co udało mu się przez ten czas zrealizować.

Następnie głos zabrał burmistrz, który podziękował dotychczasowemu sołtysowi Krzysztofowi i jego żonie Edycie za ich pracę na rzecz sołectwa i gminy. Przystąpiono do wyborów, które wyłoniły sołtysa oraz członków Rady.

Na zebranie przybyło 37 mieszkańców, którzy wybrali jednogłośnie na kolejną kadencję sołtysa Krzysztofa Bernacha.

Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Arleta Wróbel, Elżbieta Szpilska, Anna Popielarczyk, Maciej Mrówczyński oraz Karolina Osmelak.

Nowemu „staremu” sołtysowi i nowej Radzie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy dla dobra sołectwa Maszkowo. (ps)