Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Od ponad ośmiu lat, na polecenie Burmistrza Roberta Czapli, trwa systematyczne porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

ul. Jana Pawła II - sprzątanie zieleńców
ul. Jana Pawła II - sprzątanie zieleńców

 

 

 

 

konserwacja siedzisk przy ul. Zielonej
konserwacja siedzisk przy ul. Zielonej

 

 

 

 

plac przy "Przystani" - oczyszczanie chodników i placu
plac przy "Przystani" - oczyszczanie chodników i placu

 

 

 

 

pomost wokół jeziora - konserwacja
pomost wokól jeziora - konserwacja

 

 

 

 

sprzątanie terenu za pomnikiem
sprzątanie terenu za pomnikiem

 

 

 

 

Wojcieszyn - remont świetlicy
Wojcieszyn - remont świetlicy