Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

policja1W środę, 13 marca br. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Burmistrz Robert Czapla gościł mł. insp. Roberta Sielskiego - p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie, dotychczas Naczelnika Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Nowy komendant powiatowy zastąpił na stanowisku Krzysztofa Targońskiego, który przeszedł na emeryturę. 

W spotkaniu z Burmistrzem Robertem Czaplą uczestniczyli również Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie - Dorota Zając i Zastępca Burmistrza Nowogardu - Krzysztof Kolibski. 

W trakcie spotkania, po odebraniu życzeń spokojnej służby, rozmawiano między innymi na temat wzmocnienia bezpieczeństwa na terenie Gminy Nowogard.

Przypomnijmy, że dla poprawy działań lokalnej policji, nowogardzki komistariat wzbogacił się pod koniec ubiegłego roku o kolejny radiowóz, tym razem marki Volkswagen T7, którego zakup Gmina dofinansowała w kwocie 85 tysięcy złotych. 

Burmistrz Robert Czapla wielokrotnie dowiódł dobrej współpracy samorządu z policją w zakresie dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców. Podobnie ma być także w tym roku. Przewidywane są, jak w latach ubiegłych, patrole piesze oraz zakup testów sprawdzających trzeźwość. (BS, fot. BS)