PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Burmistrz Robert Czapla pozyskał blisko 3 miliony zł na ścieżkę dookoła jeziora

ścieżka dookoła jezioraW dniu 23 października 2017r, burmistrz Robert Czapla, podpisał wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki dookoła Jeziora Nowogardzkiego, które zostało złożone w Urzędzie Marszałkowskim.

W dniu 28 marca br., do burmistrza Roberta Czapli wpłynęło pismo od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z informacją, że istnieje możliwość dofinansowania budowy ścieżki dookoła jeziora z funduszy unijnych, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, i czy my, jako Gmina, chcemy z tych środków skorzystać.

czytaj więcej...

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

alejki nad jeziorem wywoz lisci i galezi
alejki nad jeziorem wywóz liści i gałęzi

 

 

 

ul. Boh Warszawy - sprzątanie chodnika i brzegu jezdni
ul. Boh Warszawy - sprzątanie chodnika i brzegu jezdni
Lestkowo - odkuwanie w celu zaizolowania fundamentów świetlicy
Lestkowo - odkuwanie w celu zaizolowania fundamentów świetlicy
Lestkowo - remont świetlicy
Lestkowo - remont świetlicy
pielegnacja zieleńców na jeziorem
pielegnacja zieleńców na jeziorem
porządki na ścieżce wokól jeziora od strony ul. Wojska Polskeigo
porządki na ścieżce wokól jeziora od strony ul. Wojska Polskeigo
porządkowanie terenu przy fontannie
porządkowanie terenu przy fontannie
promenada porządki na zieleńcach i alejce
promenada - porządki na zieleńcach i alejce
sprzątanie parkingów
sprzątanie parkingów
ul. Kościuszki sprzątanie jezdni i chodnika
ul. Kościuszki sprzątanie jezdni i chodnika