2014 01 08 allegro fotel

Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2017/12/08_Inwestycja_z_mieszkancami
więcej zdjęć... Dnia 6 grudnia br., w godzinach popołudniowych, na prośbę mieszkańców, odbyło się w Urzędzie Miejskim spotkanie, w sprawie przejęcia, a praktycznie odkupienia przez gminę od mieszkańców sieci wodnej i kanalizacyjnej, którą ci zamierzają wybudować samodzielnie do swoich działek.

W maju br., został podpisany list intencyjny między Gminą a mieszkańcami, którzy będą inwestorami w tym zadaniu. Umowa mówiła o tym, że połowa poniesionych przez nich kosztów na budowę sieci, zostanie im zwrócona pod warunkiem, że zakończenie inwestycji odbędzie się w roku bieżącym. Krótko po tym, w budżecie gminy została zabezpieczona kwota 345 tys. zł na rzecz właśnie tej inwestycji.

W związku z tym, że rok się pomału kończy, mieszkańców zaniepokoił fakt, że umowa w roku przyszłym może już nie obowiązywać. Najbardziej mieszkańców interesowało, co stanie się w momencie, kiedy Rada Miejska zmieni zdanie i w budżecie na rok następny, nie zabezpieczy ponownie tej kwoty. Na spotkaniu urzędnicy uspokoili mieszkańców i zapewnili, że dołożą wszelkich starań, aby po zakończeniu prac, zgodnie z listem intencyjnym, wypłacić im połowę poniesionych kosztów. Postanowiono podczas rozmowy, że najlepszym sposobem będzie spisanie porozumienia jeszcze w tym roku, aby mieszkańcy nie byli w stanie niepewności co do losów tej inwestycji po jej zakończeniu.

Szacowany koszt całej inwestycji, na podstawie projektów i wstępnych wycen, na tę chwilę wynosi około 500 tys. zł. Obecnie na liście zainteresowanych uzbrojeniem swoich działek w wodę i kanalizację w obrębie Kulic i Nowogardu jest 24 rodzin, z czego 17 z nich brało udział w spotkaniu. W tym momencie właściciele działek, czekają już tylko na wydanie pozwolenia na budowę sieci. Po jej uzyskaniu, jeśli pogoda pozwoli, ruszą pracę.

W spotkaniu z mieszkańcami brali udział: burmistrz Robert Czapla, skarbnik Marcin Marchewka, sekretarz gminy Agnieszka Biegańska-Sawicka, Kierownik Wydziału GKMiOŚ Tadeusz Fiejdasz, oraz Agnieszka Warkalewicz (GKMiOŚ). (EO)