Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi w celu ułatwienia Państwu możliwości oddania głosu  zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego dowozu do lokali wyborczych. Do pobrania rozkład jazdy do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych

PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

2017/12/08_Inwestycja_z_mieszkancami
Dnia 6 grudnia br., w godzinach popołudniowych, na prośbę mieszkańców, odbyło się w Urzędzie Miejskim spotkanie, w sprawie przejęcia, a praktycznie odkupienia przez gminę od mieszkańców sieci wodnej i kanalizacyjnej, którą ci zamierzają wybudować samodzielnie do swoich działek.

W maju br., został podpisany list intencyjny między Gminą a mieszkańcami, którzy będą inwestorami w tym zadaniu. Umowa mówiła o tym, że połowa poniesionych przez nich kosztów na budowę sieci, zostanie im zwrócona pod warunkiem, że zakończenie inwestycji odbędzie się w roku bieżącym. Krótko po tym, w budżecie gminy została zabezpieczona kwota 345 tys. zł na rzecz właśnie tej inwestycji.

W związku z tym, że rok się pomału kończy, mieszkańców zaniepokoił fakt, że umowa w roku przyszłym może już nie obowiązywać. Najbardziej mieszkańców interesowało, co stanie się w momencie, kiedy Rada Miejska zmieni zdanie i w budżecie na rok następny, nie zabezpieczy ponownie tej kwoty. Na spotkaniu urzędnicy uspokoili mieszkańców i zapewnili, że dołożą wszelkich starań, aby po zakończeniu prac, zgodnie z listem intencyjnym, wypłacić im połowę poniesionych kosztów. Postanowiono podczas rozmowy, że najlepszym sposobem będzie spisanie porozumienia jeszcze w tym roku, aby mieszkańcy nie byli w stanie niepewności co do losów tej inwestycji po jej zakończeniu.

Szacowany koszt całej inwestycji, na podstawie projektów i wstępnych wycen, na tę chwilę wynosi około 500 tys. zł. Obecnie na liście zainteresowanych uzbrojeniem swoich działek w wodę i kanalizację w obrębie Kulic i Nowogardu jest 24 rodzin, z czego 17 z nich brało udział w spotkaniu. W tym momencie właściciele działek, czekają już tylko na wydanie pozwolenia na budowę sieci. Po jej uzyskaniu, jeśli pogoda pozwoli, ruszą pracę.

W spotkaniu z mieszkańcami brali udział: burmistrz Robert Czapla, skarbnik Marcin Marchewka, sekretarz gminy Agnieszka Biegańska-Sawicka, Kierownik Wydziału GKMiOŚ Tadeusz Fiejdasz, oraz Agnieszka Warkalewicz (GKMiOŚ). (EO)