PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

W bieżącym roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 470 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Gmina wypłaciła łącznie 1.050.427,80 zł. Celem dopłat jest poprawa opłacalności produkcji i zwiększenie dochodów rolników przez zwrot części nakładów poniesionych na zakup paliwa.

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Warunkiem zwrotu części podatku akcyzowego jest złożenie stosownego wniosku do burmistrza wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Dokumenty przyjmowane są dwa razy do roku, w terminie: od 1 lutego do 28 lutego oraz 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku. Z roku na rok rośnie zainteresowanie zwrotem podatku akcyzowego od oleju napędowego.

Burmistrz Robert Czapla zwraca się więc do wszystkich rolników z terenu naszej gminy, o składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego.
Osoba do kontaktu: Małgorzata Cichocka Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa tel. 91 39- 26- 227 lub pok.207 Plac Wolności 1