PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

5Jak Państwa informowaliśmy, w środę (11 października br.), o godz. 9.00, rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie. Zwołana ona została na wniosek burmistrza.

Radni mieli przyjąć dwa projekty uchwał. Pierwszy dotyczył zabezpieczenia dodatkowej kwoty 80 tys zł na wykonanie remontu ulicy Piłsudskiego (na wniosek starosty), drugi zaś odnosił się do zabezpieczenia kwoty 7 tys zł, na uruchomienie dodatkowego autobusu, odwożącego uczniów klas 0 – III ze Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie do domu.

Po prawie dwóch godzinach dyskusji, radni powiedzieli, że są za tymi uchwałami, jednak samej uchwały dotyczącej zmian w budżecie, a więc dającej na ten cel pieniędzy, nie przyjęli. To oznacza, że nie ma na dziś dofinansowania remontu ulicy Piłsudskiego oraz nie będzie uruchomiony dodatkowy kurs autobusu dla dobra dzieci z klas 0-III z SP w Wierzbięcinie. Jednym słowem: na dobrych chęciach się skończyło.

Z14 obecnych na sesji radnych, za dofinansowaniem remontu ul. Piłsudskiego i za dodatkowym kursem autobusowym głosowali (5 radnych): Anna Wiąz (SLD), Jolanta Bednarek (SLD), Mirosława Cwajda (SLD), Marcin Wolny (SLD) i Dawid Jurczyk (niezależny).

Przeciwko głosowali (8 radnych): Piotr Słomski (PiR), Michał Krata (PSL i zarazem radny z Wierzbięcina), Michał Bociarski (PSL), Arkadiusz Ciechanowski (WN), Andrzej Kania (WN), Jowita Pawlak (tzw niezależna) i Dariusz Kielan (tzw niezależny). Od głosu wstrzymał się Marcin Nieradka (PiS).

Na sesji zabrakło radnych z PSL: Romana Kwiatkowskiego (ulica ta leży w jego okręgu wyborczym), Rafała Paśko, a także radnych z PiR/PiS i tzw niezależnego: Bogdana Dziury, Lidii Bogus oraz Michała Wiatra. Radny Stanisław Saniuk (PSL) i Renata Piwowarczyk (SLD) z powodu choroby, nie mogli uczestniczyć w sesji. (ps)