Nowogard i Heide. X-lecie współpracyW dniach 20-22.04. 2006 rw Nowogardzie odbyła się uroczystość 10-lecia partnerskiej współpracy między Nowogardem i Heide (RFN). W uroczystości brało udział 40 zagranicznych uczestników (władze i radni miasta Heide, przedstawiciele Gützkow, Anklam z Niemiec oraz Kävlinge ze Szwecji) oraz 40 polskich (władze i radni Nowogardu oraz zaproszeni goście).

30 maja 1996 roku w Nowogardzie przewodniczący Rad Miejskich oraz burmistrzowie Nowogardu i Heide podpisali dokument o „Przyjaźni między miastami”, na mocy którego od 10 lat oba miasta współpracują w następujących dziedzinach: działalność samorządowa, kultura i oświata, sport, ochrona zdrowia i opieka społeczna, działalność gospodarcza, ochrona środowiska oraz wymiana młodzieży.
W pierwszym dniu uroczystości, 20 bm., po przywitaniu gości przez burmistrzów wygłoszono wykłady na temat Nowogardu, Heide i Kulic oraz współpracy miast. Głównymi referentami byli: burmistrz Heide Ulf Stecher, historyk Jan Kopyciński oraz dyrektor Fundacji Europejskiej Kulice-Külz Lisaweta von Zitzewitz. Następnie otwarto wystawę dotyczącą historii Nowogardu, Heide i Kulic.        W drugim dniu uroczystości, 21.04.2006 r. otwarto wystawę w Nowogardzkim Domu Kultury dokumentującą 10-letnią historię współpracy, a następnie odbyła się uroczysta sesja z udziałem przedstawicieli Rady Miejskiej Nowogardu i Rady Miasta Heide oraz zaproszonych gości. Na sesji burmistrzowie obu miast Kazimierz Ziemba i Ulf Stecher, Przewodniczący Rady Miejskiej Nowogardu Stanisław Kazuba i Heide Olof Paulsen, obywatel honorowy Heide (były Przewodniczący Rady Miejskiej) Reinhard Woelk oraz prezes Związku Ojczyźnianego Margrit Schlegel podsumowali okres 10-letniej współpracy. Mówiono o stworzeniu pozytywnych relacji między obecnymi i byłymi mieszkańcami Nowogardu, o kruszeniu barier i zahamowań, o zmianie krzywdzących stereotypów, współpracy kulturalnej i sportowej, wymianie młodzieży oraz wymianie doświadczeń z różnych dziedzin życia społecznego. Po podsumowaniu 10-letniej partnerskiej współpracy burmistrzowie podpisali deklarację dalszej współpracy między obu miastami, a uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkowe medale wybite specjalnie z okazji dziesiątej rocznicy współpracy.

Sesję uświetnił, owacyjnie przyjęty przez widzów, program artystyczny w wykonaniu zespołów z Nowogardzkiego Dom Kultury.
W sobotę, 22 bm., podczas spotkania w nowogardzkim ratuszu nastąpiły uzgodnienia dotyczące realizacji celów dalszej współpracy zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.

Organizatorem uroczystości był Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego, a współorganizatorami: Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz oraz Nowogardzki Dom Kultury. Obchody 10-lecia współpracy Nowogardu i Heide zostały dofinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.