Promyki sprzątają świat.Jak co roku dzieci ze Świetlicy Promyk biorą czynny udział w sprzątaniu terenu przyleglego do placówki.