Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

  1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

W dniu 23 stycznia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Strzelewie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

dziadkowie4Tradycyjnie, jak co roku, najważniejsi w tym dniu - babcie i dziadkowie naszych uczniów, przybyli bardzo licznie.
Na początku dzieci z klas 0-VI, przygotowane przez swoje wychowawczynie, zaprezentowały się w części artystycznej - śpiewały piosenki, tańczyły, recytowały wierszyki, a także przedstawiały scenki.
Każdy występ nagradzany był gromkimi brawami.
Po części artystycznej, dziadkowie otrzymali upominki, a następnie przy kawie, herbacie oraz wielu smakołykach prowadzili miłe rozmowy.

2014/01/28_dziadkowie_w_strzelewie

oprac. Małgorzata Kurzawa