2014 01 08 allegro fotel

Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

20 marca obchodzony jest Światowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. Z danych statystycznych wynika, że w skali kraju osoby niepełnosprawne stanowią ponad 14% populacji, stanowi to sygnał, że problem niepełnosprawności jest szczególnie ważny i trudny.

Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne.


Problemy osób niepełnosprawnych są dostrzegane i rozwiązywane także w Nowogardzie. Z dniem 1 października 2012 roku burmistrz Nowogardu Robert Czapla powołał na stanowisko pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych panią Bogumiłę Leśniczek.
Poniżej prezentujemy wywiad z panią pełnomocnik.

Wywiad z Panią Bogumiłą Leśniczek – Pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych.

2013 03 20 niepelnosprawniZ jakimi sprawami mogą się zwracać osoby niepełnosprawne i w czym może im Pani pomóc?
- Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z mojej pomocy w zakresie pobierania wszelkich wniosków i ich wypełniania oraz uzyskiwania informacji na temat dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na sprzęt czy turnusy rehabilitacyjne. Udzielam informacji na temat uprawnień osób niepełnosprawnych i ich przedstawicielom, którzy zwrócą się do mnie z prośbą o pomoc kieruje do jednostek realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Służę poradą na temat realizowanych przez PFRON programów na rzecz osób niepełnosprawnych. Świadczę pomoc przy kompletowaniu dokumentacji w sprawach dotyczących uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Ile osób niepełnosprawnych zamieszkuje na terenie naszej gminy?
- Na terenie naszej gminy na dzień dzisiejszy zamieszkuje 360 osób niepełnosprawnych w tym 145 na terenach wiejskich.
Jaka część tych osób przyszła do Pani po pomoc?
-Jak narazie było u mnie ok. 50 osób, które prosiły mnie o pomoc np. w wypełnieniu wniosku o uzyskanie dofinansowania na środki pomocnicze, dofinansowanie z PFRONU na przedmioty ortopedyczne czy też o pomoc w uzyskaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej.
Ma Pani częsty kontakt z osobami niepełnosprawnymi, czy osoby te potrafią się przed panią otworzyć za swoimi problemami?
- Tak, mam częsty kontakt z osobami niepełnosprawnymi, przychodzą do mnie za swoimi problemami chodź często jest tak, że nie potrafią się przy mnie od razu otworzyć, ale po chwili rozmowy udaje mi się do nich dotrzeć. W swojej pracy wszystkim osobom potrzebującym mojej pomocy służę radą i wyrozumiałością Do każdej powierzonej mi sprawy podchodzę indywidualnie, starając się aby została ona pomyślnie zakończona.
Co chciałaby Pani przekazać osobom niepełnosprawnym?
- Zbliża się 20 marca, który jest dniem Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych pragnę złożyć wszystkim tym osobom najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności na każdy dzień życia.
Pani Bogumiło gdzie znajduje się Pani biuro i pod jakim nr telefonu można się z Panią kontaktować?
- Stanowisko, które zajmuję stanowi jedną z komórek administracyjnych Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Siedziba biura mieści się obecnie w ratuszu przy Placu Wolności 1 (wejście od tylnej strony budynku) Numer kontaktowy do biura : 0 91 39 27 240

Wywiad przeprowadziła: Żaneta Jakubowska