Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2014 05 15 veles 009W dniu 13 maja br. w ratuszu gościliśmy grupę młodzieży wraz przedstawicielami miasta partnerskiego Veles z Macedonii. Do ratusza z wizytą przybyli: burmistrz Slavćo Ćadiev, radni (Blagojće Kalazarov, Elenće Tefćeva, Besim Ahmedov) sekretarz Saśka Filipova, dyrektor szkoły Valentin Eliskovski, nauczyciel Gojko Gjorgiev, uczniowie oraz trzech kierowców. Rolę tłumacza pełnił Zoran Balov. Podczas wizyty w ratuszu przyjezdnym gościom towarzyszyli - dyrektor ZSP Stefan Sitkowski, wicedyrektor ZSP Piotr Łąpieś oraz nauczyciel Michał Daca

Po powitaniu przez Przewodniczącego Radny Miejskiej Antoniego Bielidę gościom przybliżono nasze miasto pokazem multimedialnym, podczas którego przewodniczący przedstawił historię i współczesność miasta i gminy Nowogard. To sympatyczne spotkanie zakończyła wspólna fotografia.

Wizyta odbyła się w ramach rozwijającej się współpracy miast. Owocnie realizowany jest projekt "Wymiana uczniowska pomiędzy partnerskimi szkołami zawodowymi" - Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie i Szkołą Zawodową im. Kole Nedelkowski w Veles.

2014 05 15 veles 001
więcej zdjęć...

Anna Narkiewicz