W  poniedziałek (19 listopada br.)
w sprawach skarg i wniosków
mieszkańców będzie przyjmował

zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski oraz sekretarz Ryszard Bulowski

PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

2014 05 15 veles 009W dniu 13 maja br. w ratuszu gościliśmy grupę młodzieży wraz przedstawicielami miasta partnerskiego Veles z Macedonii. Do ratusza z wizytą przybyli: burmistrz Slavćo Ćadiev, radni (Blagojće Kalazarov, Elenće Tefćeva, Besim Ahmedov) sekretarz Saśka Filipova, dyrektor szkoły Valentin Eliskovski, nauczyciel Gojko Gjorgiev, uczniowie oraz trzech kierowców. Rolę tłumacza pełnił Zoran Balov. Podczas wizyty w ratuszu przyjezdnym gościom towarzyszyli - dyrektor ZSP Stefan Sitkowski, wicedyrektor ZSP Piotr Łąpieś oraz nauczyciel Michał Daca

Po powitaniu przez Przewodniczącego Radny Miejskiej Antoniego Bielidę gościom przybliżono nasze miasto pokazem multimedialnym, podczas którego przewodniczący przedstawił historię i współczesność miasta i gminy Nowogard. To sympatyczne spotkanie zakończyła wspólna fotografia.

Wizyta odbyła się w ramach rozwijającej się współpracy miast. Owocnie realizowany jest projekt "Wymiana uczniowska pomiędzy partnerskimi szkołami zawodowymi" - Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie i Szkołą Zawodową im. Kole Nedelkowski w Veles.

2014 05 15 veles 001

Anna Narkiewicz