2020 03 11 baner

 • WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY
 • WNIOSEK O WYDANIE
  - wypisu / wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowogard
  - wypisu / wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard
  - zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowogard
  - zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard
 • WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO