eternit azbestBurmistrz Nowogardu Robert Czapla informuje, że w imieniu mieszkańców zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu.

Dotacja obejmuje 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych. Istnieje również możliwość finansowania transportu i utylizacji azbestu, który został zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach ubiegłych.

Kto może złożyć wniosek?

O demontaż i odbiór azbestu mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Nowogard, a także fundacje, kościoły, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych, Rodzinne Ogrody Działkowe.

Gdzie się zgłosić?

W celu skorzystania z dotacji należy złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, pok. 5 lub wysłać pocztą
na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard

Wnioski dostępne są:

 • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, pok. 5,
 • w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, II piętro, pok. 207,
 • na stronie internetowej: www.nowogard.pl w zakładce UWAGA! AZBEST

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski przyjmowane będą do 22 lipca 2019 r.

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Planowany termin realizacji zadania – do 30 września 2019 r., pod warunkiem uzyskania na ten cel dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Szczecinie.
 2. Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest dokona firma wyłoniona przez Burmistrza Nowogardu w trybie zapytania ofertowego.
 3. W ramach realizowanego zadania gmina nie udziela dofinansowania na zakup nowego pokrycia dachowego.
 4. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z ,,Regulaminem przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta
  i gminy Nowogard”, dostępnym na www.nowogard.pl w zakładce UWAGA! AZBEST
  oraz w Biurze Obsługi Interesanta.
 5. Demontaż pokryć dachowych z istniejących obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym wymaga zgłoszenia robot budowlanych w Starostwie Powiatowym w Goleniowie. Kopię zgłoszenia z zaświadczeniem lub adnotacją o braku sprzeciwu ze strony Starostwa należy dołączyć do składanej informacji.
 6. Wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu do WFOŚiGW w Szczecinie mogą składać także przedsiębiorcy, na zasadach określonych w regulaminie dostępnym na stronie www.wfos.szczecin.pl w zakładce AZBEST.

UWAGA! Dotychczas złożone do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie zachowują swoją ważność, nie ma potrzeby składania wniosku ponownie.

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, II piętro, pok. 207:

 • Artur Bajerski- tel. 91 39 26 239, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Magdalena Bednarek – tel. 91 39 26 239, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pliki do pobrania:

- wniosek (dokument wymagany) PDF, DOC
- oświadczenie o własności (dokument wymagany) PDF, ODT
- informacja o wyrobach zawierających azbest (dokument wymagany) PDF 
- regulamin PDF