PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!