Ze względu na duże zainteresowanie imprezą plenerową “Dożynki Gminne 2022” Organizator Gmina Nowogard uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością zmiany dotychczasowej formuły unieważnia postępowanie wszczęte zaproszeniem do zgłoszenia udziału w Dożynkach Gminnych 2022 z dnia 20 lipca 2022 roku. Zaproszenie do udziału w nowej formule zostanie opublikowane niezwłocznie po jej opracowaniu.