II Nowogardzkie Forum Wolontariatu pod patronatem burmistrza Roberta Czapli
Kilkudziesięciu młodych osób, niosących pomoc innym ludziom, spotkało się 2 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie na II Nowogardzkim Forum Wolontariatu. Wydarzenie, którego honorowym patronem był burmistrz Robert Czapla, odbyło się pod hasłem "Wolontariat w czasie pandemii, jak i po…", co świetnie oddaje to, co było osią uwagi podczas tegorocznej edycji imprezy.

Jak podkreślają jej organizatorzy, celem Forum było między innymi stworzenie miejsca do wymiany doświadczeń, prezentacji zrealizowanych działań, doskonalenia umiejętności, poszerzania wiedzy, inspirowania się nawzajem i popularyzacja idei wolontariatu w środowisku szkolnym. A o tym, jak to wszystko jest ważne szczególnie w dobie pandemii i wojny na Ukrainie, mówił między innymi reprezentujący burmistrza Roberta Czaplę sekretarz Paweł Juras, dziękując wszystkim za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Młodym wolontariuszom dziękowały też dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie Ewa Żylak czy Marta Stachura ze Stowarzyszenia Polites i Regionalnego Centrum Wolontariatu w Szczecinie.

W Forum udział wzięły reprezentacje kółek wolontariackich ze Szkół Podstawowych z Długołęki, Orzechowa, Żabowa, Strzelewa, nr 2 i nr 3 w Nowogardzie oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 1 i Zespołu Szkół Nr 1 w Nowogardzie. Wszystkie z nich przedstawiły efekty swoich działań, a oceniające wystąpienia jury ostatecznie wyróżniło... wszystkie wystąpienia, doceniając różnorodność podejmowanych inicjatyw wolontariackich. Uczestnicy wydarzenia mieli także okazję wziąć udział w warsztacie szkoleniowym pod nazwą "Wartości w Korpusie Solidarności", poprowadzonym przez panią Martę Stachurę ze Stowarzyszenia Polites, a na zakończenie Forum do Szkolnego Klubu Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 2 przyjęto nowych wolontariuszy - uczniów klasy 4b.

Paweł Botarski