2021 09 20 pszczelarze ogloszenie Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie w partnerstwie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Koszalinie, Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Gorzowie oraz Rejonowym Zrzeszeniem w Gryficach zaprasza wszystkich pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkachpszczelarskich) z terenu województwa zachodniopomorskiego do udziału wprojekcie pn. „Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich naterenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy zdodatkami prebiotycznymi”,

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE indywidualna
Regulamin Projektu
KLAUZULA INFORMACYJNA PROJEKTU RODO