Rata za alkohol do 30 września 2021 r.

UWAGA! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZACY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2021 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Opłata za zezwolenia wnoszona jest na rachunek Gminy Nowogard : Nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

 Złote_Gody2021
W czwartek, 9 września br. w Restauracji “Przystań” 23 pary małżeńskie świętowały wspólnie Złote Gody. Przybyli na uroczystość małżonkowie zostali odznaczeni przez Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę, Medalem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. - Jakże miło widzieć Państwa uśmiechniętych, razem. To, że kiedyś każde z Was odnalazło swoją “drugą połowę”, to ogromne szczęście. Pragnę złożyć Wam gratulacje i podziękować, że dajecie przykład młodym jak tworzyć udany związek, wspierać się i polegać na sobie nawzajem – mówił burmistrz Robert Czapla.

Bukiekty kwiatów i gratulacje dla Szanownych Jubilatów z terenu całej gminy składał także zastępca burmistrza Jacek Rafiński.

- Pół wieku wspólnego pożycia to rocznica, która budzi wzruszenie i uznanie - odczytała w przemowie do par małżeńskich Mariola Tyrcha z Urzędu Stanu Cywilnego. Złota rocznica, była też okazją do wielu wspólnych fotografii.

Jubilaci, którzy świętowali 50 lat wspólnego pożycia, to Państwo: Teresa i Tadeusz Bator, Wiesława i Edward Batros, Krystyna i Andrzej Buriak, Bogumiła i Zdzisław Cyboroń, Łucja i Stanisław Czarnoccy, Danuta i Marian Dziedzic, Danuta i Jan Falfura, Elżbieta i Mirosław Gradzik, Sabina i Bronisław Kaleńczy, Krystyna i Andrzej Leszczyńscy, Stefania i Edward Lewandowscy, Krystyna i Zdzisław Major, Krystyna i Stanisław Mikołajczyk, Maria i Stefan Pierzchała, Teresa i Michał Razik, Danuta i Marian Rogozińscy, Krystyna i Jozef Skoczeniowie, Jadwiga i Jozef Skubijowie, Bozena i Zbigniew Stefańscy, Janina i Andrzej Szpryngaczow, Teresa i Jerzy Wójcik.

W tym roku uroczystego świętowanie Złotych Godów zostało podzielone na dwa terminy z uwagi na dużą ilość par, które świętują swój jubileusz. Była to druga uroczystosc co oznacza ze wszystkie pary zostaly uhonorowane.

Wszystkim Parom życzymy kolejnych udanych Jubileuszy