Rata za alkohol do 30 września 2021 r.

UWAGA! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZACY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2021 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Opłata za zezwolenia wnoszona jest na rachunek Gminy Nowogard : Nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

2021 09 10 sprzatanieZapraszam wszystkich mieszkańców do włączenia się do Ogólnoświatowej Kampanii Sprzątanie Świata Polska- 2021 r. pod hasłem: „ Myślę, więc nie śmiecę”  która odbędzie się w dniach 17- 19 września 2021 r.
Ogólnomiejskie sprzątanie zaplanowane jest na piątek 17 września,  w którym wezmą udział szkoły, przedszkola, stowarzyszenia pozarządowe,wspólnoty mieszkaniowe, osp oraz sołectwa.

Natomiast w sobotę 18 września serdecznie zachęcam, aby każdy indywidualnie lub z  najbliższą rodziną, w gronie przyjaciół posprzątał: swoją okolicę, trasę rowerową, skwerek przed blokiem. Odpady zebrane zostawiamy przy boxach i „gniazdach” do zbiórki selektywnych odpadów rozmieszczonych na terenie miasta.

Zachęcam do selektywnego zbioru odpadów w sposób następujący:

  • worki żółte- plastik
  • worki zielone- szkło
  • worki niebieskie- papier
  • worki czarny- odpady zmieszane

Osoby które chcą odebrać worki i rękawice jednorazowe mogą zgłaszać się do   Pauliny Kosmala  Plac Wolności 5 pokój nr.108 ( naprzeciwko notariusza) w dniach 15-17 września w godzinach 7.30- 15.30 , natomiast w godzinach 15.30- 20.00 worki oraz rękawice będzie można odebrać u dozorcy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

W tym miejscu pragnę podziękować Pani Elżbiecie Smolińskiej prezes ZUK Sp. z o .o. za bezpłatne przekazanie worków do selektywnej zbiórki i odbiór selektywnych odpadów oraz Celowemu Związkowi Gmin R-XXI za bezpłatne przyjęcie odpadów na składowisko.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się z  Pauliną Kosmala nr tel 91-39-26-242 lub 693-162-240.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla