2 lutego br. burmistrz Robert Czapla przekazał plac budowy pod budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Słajsinie. Ta niezwykle ważna dla mieszkańców Słajsina inwestycja zostanie zrealizowana kosztem ponad 4,4 mln zł, wydatki z gminnego budżetu sięgną jednak "jedynie" 1,8 mln zł, burmistrz R. Czapla zdobył bowiem dotacje z dwóch różnych źródeł. Pierwszym z nich jest Urząd Marszałkowski w Szczecinie (ponad 1,9 mln zł), a drugim zawarta wcześniej umowa z Celowym Związkiem Gmin R-XXI, który do zadania dołoży prawie 669 tys. zł. Świadczy to o znakomitej współpracy władz gminy z podmiotami. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z tego wydarzenia.

zewnętrznymi.