Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Zapraszam wszystkich mieszkańców do włączenia się do Ogólnoświatowej Kampanii Sprzątanie Świata Polska- 2020 r.

pod hasłem: „ PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ.”  która odbędzie się w dniach 18-20 września 2020 r.

Ogólnomiejskie sprzątanie zaplanowane jest na piątek 18 września,  w którym wezmą udział szkoły, przedszkola, wspólnoty mieszkaniowe . Natomiast w sobotę 19 września zachęcam, aby każdy indywidualnie lub z  najbliższą rodziną, w gronie przyjaciół posprzątał: swoją okolicę, trasę rowerową, skwerek przed blokiem. Odpady zebrane zostawiamy przy boxach i „gniazdach” do zbiórki selektywnych odpadów rozmieszczonych na terenie miasta.

Zachęcam do selektywnego zbioru odpadów w sposób następujący:

- worki żółte- plastik
-  worki zielone- szkło
-  worki niebieskie- papier
-  worki czarny- odpady zmieszane

Osoby które chcą odebrać worki i rękawice jednorazowe zgłaszają się do   Pauliny Kosmala  Plac Wolności 5 pokój nr.108 ( naprzeciwko notariusza) w dniach 17-18 września w godzinach 7.30- 15.30, natomiast w godzinach 15.30- 20.00 worki oraz rękawice będzie można odebrać u dozorcy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

W tym miejscu pragnę podziękować Pani Elżbiecie Smolińskiej prezes ZUK Sp. z o .o. za bezpłatne przekazanie worków do selektywnej zbiórki i odbiór selektywnych odpadów oraz Celowemu Związkowi Gmin R-XXI za bezpłatne przyjęcie odpadów na składowisko.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się z Pauliną Kosmala nr tel 91-39-26-242 lub 693-162-240

Burmistrz Nowogardu
Rober Czapla