Robert CzaplaBurmistrz dba o tereny wiejskie prowadząc różne inwestycje w każdym z 36 sołectw. Budowa kanalizacji w Słajsinie jest to kolejna inwestycja, którą burmistrz Robert Czapla realizuje na terenach wiejskich w ramach obietnic wyborczych. Inwestycja to efekt dobrej współpracy sołtysa oraz mieszkańców z burmistrzem. Nie tak dawno pisaliśmy o tym, że burmistrz Robert Czapla złożył wniosek o pozyskanie pieniędzy unijnych na inwestycje pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słajsino. Kiedy tylko okazało się, że inwestycja otrzyma dofinansowanie została opracowana dokumentacja techniczna inwestycji wraz z kosztorysem. I choć całość inwestycji opiewa na kwotę 3.292.624,53 burmistrz Nowogardu Robert Czapla dołoży z budżetu gminy tylko 692.166,53 zł. Tak niska kwota wkładu własnego to efekt starań burmistrza w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na poszczególne inwestycje. Na inwestycje w Słajsinie pieniądze będą pochodziły z trzech źródeł. Pierwszym z nich jest pozyskana dotacja unijna z urzędu marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego w kwocie 1.931,953,00 zł. Kolejnym źródłem jest podpisana dziś umowa z Celowym Związkiem Gmin R-XXI, który do inwestycji dołoży 668.505,00 zł. Umowa jest to efekt dobrej współpracy burmistrza z podmiotami zewnętrznymi działającymi na terenie gminy. Trzecim źródłem jest wkład własny gminy, który dzięki staraniom burmistrza Roberta Czapli jest rekordowo niski. W przeciągu kilku dni zostanie podpisany przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji. Z pewnością jest to dobra wiadomość dla mieszkańców Słajsina.

Marcin Gręda