Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru i kosztorysanta w branży drogowej i ogólnobudowlanej. Termin składania ofert upływa w dniu 15.07.2020 o godz. 10:00. Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się na stronie http://bip.nowogard.pl/strony/11649.dhtml

Wyjaśnień i odpowiedzi dotyczących postępowania udziela z-ca kier. Wydz. GKMiOŚ Wojciech Szponar - tel. 91 39 26 238.