Burmistrz Robert Czapla podpisał kolejne umowy na wymianę pieców
Właściciele kolejnych 26 domostw z terenu gminy Nowogard sięgnęli po dotacje na wymianę przestarzałych pieców grzewczych na nowe piece proekologiczne.
Projekt uchwały w tej sprawie, podpisany przez burmistrza Roberta Czaplę, powstał już w 2018 roku, a pierwsze umowy w ramach programu „Zdrowe powietrze w Nowogardzie” zostały podpisane rok temu. Zainteresowanie nim jednak nie gaśnie, a właściciele mieszkań i domów, którzy biorą w nim udział, wciąż mogą otrzymać pieniądze w postaci dotacji na zakup nowego pieca. Dotacja wynosi 3 tysiące złotych dla domów i mieszkań oraz 5 tysięcy złotych dla budynków wielorodzinnych, posiadających wspólną kotłownię. W 2019 roku z takich dopłat skorzystały 33 rodziny, 26 czerwca w Bibliotece Miejskiej zawarte zostały 26 nowe umowy na łączną kwotę 78 tys. zł, a przybyli na miejsce nowogardzianie byli bardzo zadowoleni z tego, że na pomoc gminy mogą liczyć. Zakup i montaż chociażby kotła gazowego sporo przecież kosztuje.

Pomysłodawca programu, burmistrz Robert Czapla, w dalszym ciągu zachęca do korzystania z dopłat wniosków.
- Jesteśmy w stanie dofinansować montaż każdego źródła ciepła, które odchodzi od węgla, koksu czy drewna. Nie limitujemy wydatków na ten cel, ważna jest bowiem jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy, myślę więc, że ile będzie wniosków, tyle umów podpiszemy - mówił burmistrz na spotkaniu w bibliotece.

O dotację starać się mogą osoby fizyczne i prawne będące właścicielami, współwłaścicielami domów jednorodzinnych, wielorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Dofinansowaniu podlega zakup kotła gazowego na olej opałowy, kotła na biomasę lub paliwo stałe, co najmniej 5 klasy lub pieca zasilanego prądem elektrycznym. Dofinansowanie można będzie uzyskać również na elementy związane z nowym systemem ogrzewania (np. rury, grzejniki, pompy, zawory). Więcej informacji na ten temat szukać należy w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (Justyna Wiącek, tel. 91 39 26 238).

Paweł Botarski