2020 06 30 koderzy

Superkoderzy
Udało się! Szkoła Podstawowa w Żabowie zostanie #SuperKoderami! Nasza szkoła rozpocznie zajęcia w Programie #SuperKoderzy od nowego roku szkolnego, jako jedna ze 140 szkół, które zwyciężyły w tegorocznej rekrutacji do Programu Edukacyjnego Fundacji Orange. Każda ze szkół otrzyma grant na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej ścieżki. Dotychczas z programu skorzystało już 490 szkół w całej Polsce.

Szkoły uczestniczące w #SuperKoderach mają do wyboru jedną z trzynastu ścieżek tematycznych. Podczas spotkań #SuperKoderzy uczą się programowania w praktyce i pogłębiają wiedzę z danego przedmiotu. Rozwijają też kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Być może w młodych programistach rozbudzą się przyszłe zainteresowania zawodowe. Programista to przecież zawód przyszłości!. #SuperKoderzy uczą się grać na bananach, programować stację pogodową, tworzyć interaktywne multimedialne reportaże, a nawet własne strony internetowe czy gry dla robotów.

Składamy podziękowania uczniom klas VI i VII: Natalii Skowyra, Piotrowi Orłowskiemu, Annie Wypart, Oliwii Grzelak i Mai Razik – dzięki Waszemu zaangażowaniu program #SuperKoderzy zagości w naszej szkole. Nawet zdalna nauka nie była dla Was przeszkodą w odpowiedzi na wyzwanie: „ Pokaż swój SuperKoderski zespół oraz dlaczego chcecie zostać #SuperKoderami”? Gratulujemy Pani Małgorzacie Pietruszce, która, mimo utrudnionych warunków pracy, przygotowała uczniów do uczestnictwa w programie i jest jego dobrym duchem.

Karolina Jaklińska - Czyżak
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabowie