2020 03 11 baner

Rata za alkohol do 31 maja 2020r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2020 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.
W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem zarażenia koronawirusem płatności prosimy dokonywać drogą on-line na podstawowe konto gminy Nowogard:
61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

 images/2020/03/26_lacznosc_stala/
13 marca br. Wojewoda wprowadził system stałych dyżurów. Polega to na tym, że w każdej gminie działa dyżur burmistrza lub wójta. Dzięki temu zapewniona jest stała łączność pomiędzy gminą a powiatem i województwem. Dyżur jest całodobowy. W Gminie Nowogard decyzją burmistrza Roberta Czapli, dyżury odbywają się w pomieszczeniu Zarządzania Kryzysowego (Plac Wolności 5). Dyżury prowadzi Stanisław Pietrzycki oraz wyznaczeni, zmieniający się pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Dyżury zostały wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa.

- Najczęściej w sprawach epidemii kontaktuję się z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Goleniowie – mówi Stanisław Pietrzycki, specjalista ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. - Dzięki temu zachowujemy stałą łączność z innymi jednostkami i wymieniamy na bieżąco informacje o zaistniałych zdarzeniach zwiazanych z epidemią, w tym o ilości osób przebywających w kwarantannie zbiorowej.

W chwili obecnej (stan na dzień 26 marca, godz. 11.00) w powiatowym ośrodku kwarantanny, który znajduje się na ul. Poniatowskiego w Nowogardzie, przebywa 10 osób. M. Ościłowski