nat 004W środę 25 marca br. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie doszło do zebrania Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie spotkania, które poprowadził Krzysztof Kolibski – zastępca burmistrza (przewodniczący zespołu), rozmawiano o bieżącej sytuacji w gminie w związku z epidemią koronawirusa.
Poruszono kwestie dotyczące: działalności nowogardzkiego szpitala, Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół i przedszkoli działających na terenie gminy oraz komunikacji miejskiej.

- W chwili obecnej zawieszone są wszystkie zabiegi operacyjne. Zamknięte są również poradnie poza ginekologią i chirurgią. Oddział ginekologiczny działa w zakresie położnictwa – mówił Kazimierz Lembas, dyrektor szpitala w Nowogardzie.

Działalność szkół i przedszkoli na terenie gminy omówiła Lilla Kaźmierowska – kierownik z Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół. - Wszystkie szkoły pracują zdalnie. Dyrektorzy opracowali i przekazali nauczycielom rodzicom i uczniom materiały edukacyjne poprzez dziennik elektroniczny Librus, strony internetowe szkół i facebooka. Jeśli dany uczeń nie posiada sprzętu do nauki zdalnej, wówczas, materiały szkoleniowe są mu przekazywane przez kadrę nauczycielska – powiedziała L. Kaźmierowska.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Dorota Maślana z kolei poinformowała, że ze względu na sytuację wprowadzono pełnienie dyżurów przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w godz. od 7.30 do 19.00 pod nr tel. 788 139 192. Działanie to ma celu możliwość uzyskania niezbędnych informacji dla osób potrzebujących pomocy, mowa tu o ludziach starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych. - Dla osób przebywających na kwarantannie uruchomiono aplikację „kwarantanna domowa” na platformie www.gov.pl/web/koronawirus. Jedna z opcji platformy umożliwia kontakt osoby przebywającej na kwarantannie z naszym ośrodkiem. W funkcji tej osoby będące na kwarantannie mogą elektronicznie zwracać się z prośbą o bezpłatne, podstawowe artykuły spożywcze, pomoc psychologiczną i ciepły posiłek – powiedziała D. Maślana.

W kwestii komunikacji miejskiej podjęto decyzję o dezynfekcji przystanków autobusowych. Ustalono, że mają się tym zająć pracownicy z prac interwencyjnych, a akcja ma ruszyć 26 marca. M. Ościłowski