Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

p1W wyborach samorządowych w 2018 roku do rad miejskich wybieraliśmy radnych – swoich przedstawicieli. W Nowogardzie o fotele radnych ubiegały się między innymi osoby startujące z list Nowej. „Liderką” listy była startująca wówczas na burmistrza – Jowita Pawlak, która wolą mieszkańców burmistrzem nie została.
W międzyczasie (do końca czerwca 2019) realizowany był projekt „Nowe możliwości”. Przy realizacji projektu brały udział między innymi osoby związane z Nową, w tym – wspomniana Jowita Pawlak, pełnomocnik wyborczy Nowej i jedna z kandydatek na radną z czasów wyborów samorządowych.
Przypomnijmy, że ów projekt miał mieć wartość (z dofinansowaniem) ok. 1,5 mln zł. W związku z tym radni gminni SLD zapytali w ubiegłym roku o ewentualne wynagrodzenia, które miały z projektu pochodzić. Wówczas szczegółowej i pełnej informacji na temat ewentualnych wynagrodzeń wyżej wymienionych osób, niestety nie otrzymali.


W wyniku naszych ustaleń dowiedzieliśmy się, że radna Jowita Pawlak (jak nas poinformowała), jako koordynator ds. staży w ramach projektu otrzymała łącznie ponad sześć tysięcy złotych. Nie wiemy jednak, czy była to kwota brutto, czy netto. Z pytaniem o wynagrodzenia z projektu do starosty goleniowskiego zwrócili się w ubiegłym roku również radni powiatowi Klubu Radnych SLD Lewica Razem Powiatu Goleniowskiego. Radni wystosowali pytanie do starosty, gdyż partnerem projektu „Nowe możliwości” był powiat. W odpowiedzi radni powiatowi dowiedzieli się, że łączna kwota wynagrodzeń otrzymanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Goleniowie w związku z wykonywaniem dodatkowych zadań przy realizacji projektu wyniosła 19.307,97 zł brutto. Wartym uwagi jest, że podana kwota dotyczy – jak informuje się w piśmie do radnych powiatowych - „dodatkowych zadań”. Jakie to były zadania? Tego nie ustaliliśmy. Ustaliliśmy za to, że projekt „Nowe możliwości” realizowany był przy współpracy z biurem mieszczącym się na ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie.

p2Pod tym adresem stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej miała firma radnej Jowity Pawlak, która poinformowała, że biuro na Boh. Warszawy jest jej współwłasnością. Radna zawarła tę informację m. in. w swoim oświadczeniu majątkowym datowanym na kwiecień 2019 roku: „Biuro, powierzchnia 44 mkw., o wartości: 90 0000, 00 zł; współwłasność 1/ 2 z siostrą”. Nieoficjalnie mówi się, że współwłaścicielem biura jest żona radnego Nowej - Zbigniewa Ceranki.
***
Przewodniczącym klubu Nowa w radzie miejskiej jest radny Andrzej Kania. Może warto byłoby, aby on – jako szef Nowej – pomógł odpowiedzieć na pytania dotyczące szczegółowych danych związanych z wynagrodzeniami z projektu jego kolegów z czasów wyborów samorządowych? To z pewnością mogłoby pomóc rozwiać wszelkie wątpliwości z Nową w tle. (r)