Dzień pracownika socjalnego

2019 11 20 dzien pracownika socjalnego

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Nowogard do konsultowania Programu współpracy na 2020 rok. Na realizację zadań publicznych zawartych w Programie zaplanowano kwotę w wysokości 650 000 zł. Organizacje pozarządowe w terminie od 8 do 15 listopada br. mogą składać swoje propozycje oraz uwagi i opinie do projektu Programu współpracy na formularzu załączonym do ogłoszenia.

Za przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest odpowiedzialny Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie (telefon: 91 39 26 233, 91 39 26 293)

Szczegółowe informacje: Ogłoszenie o konsultacjach dla organizacji pozarządowych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Nowogard na 2020 rok. 

Urzula Berezowska
Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu