2020 03 11 baner

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Nowogard do konsultowania Programu współpracy na 2020 rok. Na realizację zadań publicznych zawartych w Programie zaplanowano kwotę w wysokości 650 000 zł. Organizacje pozarządowe w terminie od 8 do 15 listopada br. mogą składać swoje propozycje oraz uwagi i opinie do projektu Programu współpracy na formularzu załączonym do ogłoszenia.

Za przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest odpowiedzialny Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie (telefon: 91 39 26 233, 91 39 26 293)

Szczegółowe informacje: Ogłoszenie o konsultacjach dla organizacji pozarządowych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Nowogard na 2020 rok. 

Urzula Berezowska
Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu