2020 03 11 baner

Rata za alkohol do 31 maja 2020r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2020 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.
W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem zarażenia koronawirusem płatności prosimy dokonywać drogą on-line na podstawowe konto gminy Nowogard:
61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

Kowalska
Od kilku tygodni można obserwować postępy budowy sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Kowalskiej. Prace wykonywane mają na celu odwodnienie ulicy oraz boiska sąsiadującego z miejscem inwestycji.
W dniu 9 października zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski wraz z radnym Jackiem Rafińskim wizytowali plac budowy w celu sprawdzenia postępów inwestycji. Obecny również był Wojciech Szponar pracownik urzędu odpowiedzialny za realizacje inwestycji Warto podkreślić, że jedną z osób zabiegających o wykonanie kanalizacji deszczowej w tym miejscu był radny Marcin Nieradka. Wykonywane prace realizowane mieszczą się w terminie realizacji inwestycji. Wykonawca robót firma Mazur specjalistyczne przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych podejmuje wszelkie starania, aby minimalizować uciążliwość wykonywania inwestycji dla swobodnego poruszania się mieszkańców ulicy Kowalskiej. Całkowity koszt inwestycji  to ponad 580 tysięcy złotych. / Marcin Gręda