2020 03 11 baner

Rata za alkohol do 31 maja 2020r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2020 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.
W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem zarażenia koronawirusem płatności prosimy dokonywać drogą on-line na podstawowe konto gminy Nowogard:
61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

Zielona
Remont ulicy Zielonej był długo wyczekiwany zarówno dla mieszkańców, jak i rodziców i uczniów Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Zielone Przedszkole przy ulicy Zielonej 11 w Nowogardzie. Dnia 9 października miała miejsce wizytacja zastępcy burmistrza Krzysztofa Kolibskiego oraz radnego Jacka Rafińskiego. Podczas wizytacji sprawdzono postępy prac wykonywanych przez wykonawcę. Jeszcze przed planowaniem inwestycji i przystąpieniem do prac projektowych podczas konsultacji w sprawie inwestycji ustalono, że projekt ulicy będzie miał charakter zarówno użytkowy, jak i edukacyjny. Dzięki zaprojektowanemu przejściu dzieci na co dzień będą mogły uczyć się jak bezpiecznie przechodzić po pasach. Całkowity koszt inwestycji to 320. 852,88 zł brutto Prace wykonuje w ramach przetargu nieograniczonego firma ADN sp. z. o. o. Planowany termin zakończenia prac to 25 października 2019 r. /Marcin Gręda