Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

70740954 674821959696326 4066158887605108736 n

Burmistrz Robert Czapla w obecności radnych Jacka Rafińskiego, Marcina Wolnego oraz dyrekcji i grona pedagogicznego szkoły podstawowej nr 2 podpisał zapytanie ofertowe na „opracowanie koncepcji projektowej na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie".

Koncepcja projektowa sali widowiskowo-sportowej powinna pełnić funkcje sali gimnastycznej dla użytku szkoły, umożliwiać organizowanie zarówno imprez sportowych, sportowo rekreacyjnych jak i posiadać część rekreacyjną. Hala powinna posiadać boiska do piłki ręcznej, siatkowej, halowej piłki nożnej oraz koszykówki. Jest to kolejna z inwestycji, która zostanie zrealizowana a terenie Gminy Nowogard w niedługim czasie.

 

- Bez wątpienia obiekt jest potrzebny zarówno uczniom jak i mieszkańcom. Dotychczas brakowało miejsca, w którym bez problemu można by organizować zawody sportowe w różnych dyscyplinach. Chcieli byśmy aby hala stała się centrum sportowym a także spełniała swoje zadanie pod względem wydarzeń kulturalnych – mówi dyrektor SP 2 Ewa Żylak

Warto tu podkreślić, że w Szkole Podstawowej nr 2 kilka lat temu odbył się remont generalny wnętrza. Z kolei kilka tygodni temu zakończyła się termomodernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu. Długo wyczekiwana hala sportowa była by z pewnością zwieńczeniem inwestycji jakie realizowane były przez Gminę Nowogard i powstaniem jednego wielkiego obiektu posiadającego ogromy potencjał z doskonałym zapleczem. Hala jest to deklaracja wyborcza burmistrza Roberta Czapli a podpisanie zapytania ofertowego ma na celu wyłonienie projektanta, który przygotował by wstępną koncepcje budowy takiej hali. Jak powiedział burmistrz Robert Czapla - Robimy to dla uczniów, rodziców, nauczycieli i robimy to dla naszych wszystkich mieszkańców.

Oferty należy składać do dnia 24.09.2019 r. do godz. 12:00. Więcej szczegółów dotyczących zapytania ofertowego pod adresem:  http://bip.nowogard.pl/unzip/10967.dhtml

/Marcin Gręda