2020 03 11 baner

2019 06 13 piecBurmistrz Nowogardu Robert Czapla informuje, że w imieniu mieszkańców zamierza przystąpić do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego wymiany źródeł ciepłaoraz termomodernizacji domów jednorodzinnych.
Wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem termomodernizacji lub wymianą pieca węglowego prosimy o wypełnienie ankiety. Na ich podstawie zostanie przygotowany wniosek
do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie naszej gminie dofinansowania. Jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, to wszystkie osoby, które złożyły ankietę i spełniają kryteria będą mogły uczestniczyć w programie oraz otrzymać dotację. Informacja z Urzędu Marszałkowskiego o rozstrzygnięciu naboru pojawi się jesienią.

 1. Program dofinansowania do wymiany kotłów węglowych
  Dofinansowanie będą mogli otrzymać:
  • właściciele domów jednorodzinnych,
  • właściciele mieszkań w domach wielorodzinnych,
  • najemcy mieszkań (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawodo dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu, tj. 5 lat).

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły otrzymać 7 500 zł - na wymianę starego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (kwota ryczałtowa określona na jedno gospodarstwo domowe) na nowe, niskoemisyjne źródło.

 1. Program dofinansowania do termomodernizacji domów jednorodzinnych
  W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania właściciele domów jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Nowogard będą mogli otrzymać:
  • 25 000 zł - na wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla i zastąpienie likwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.
  • Zakres częściowej modernizacji: izolacja cieplna ścian (w tym m.in. stolarki okiennej i drzwiowej) oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.
  • 50 000 zł - na wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla i zastąpienie likwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.
   Zakres pełnej termomodernizacji: izolacja cieplna ścian (w tym m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), stropodachu, podłogi (w tym również dachu) oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

O tym czy modernizacja energetyczna budynku będzie pełna lub częściowa przesądzi audyt energetyczny, który wykona podmiot wybrany przez Gminę w ramach przyznanego dofinansowania.

Ważne informacje:

 1. Zgłoszenie nie gwarantuje otrzymania wsparcia na działanie objęte projektem.
 2. Przeprowadzenie wymiany pieca będzie możliwe wyłącznie kiedy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej, tj. 150 kWh/(m2x rok). W tym celu w zgłoszonym do projektu indywidualnym gospodarstwie domowym Gmina w ramach przyznanego dofinansowania zleci wybranemu podmiotowi wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.
 3. Okres realizacji projektu – 2020 r.
 4. Likwidacji podlega wyłącznie źródło ciepła użytkowego oparte o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe).
 5. Wsparcia w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego nie można łączyć z innymi formami pomocy, tzn. z programem ,,Czyste powietrze” oraz gminnym programem ,,Zdrowe powietrze w Nowogardzie”.
 6. Nie ma możliwości przeprowadzenia samej termomodernizacji budynku bez likwidacji węglowego źródła ciepła.
 7. Do projektu nie mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w budynku jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym objętym projektem.
 8. W pierwszej kolejności piec węglowy należy wymienić na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu (dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie), a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy.

 

Ankiety dostępne są:

 • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, pok. 5,
 • w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, II piętro, pok. 207,
 • na stronie internetowej: www.nowogard.pl.

Wypełnione ankiety należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, pok. 5 lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 28 czerwca 2019 r.
UWAGA! Ankiety złożone w terminie do końca kwietnia dotyczące wymiany źródła ciepła zachowują swoją ważność, nie ma potrzeby składania deklaracji ponownie.

Więcej informacji udziela Pani Magdalena Bednarek, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, II piętro, pok. 207, tel. 91 39 26 239,
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godzinach 7:30-15:30.

załączniki: