2020 03 11 baner

Z okazji Dnia Mamy

{nomultithumb}Z okazji Dnia Mamy

Rata za alkohol do 31 maja 2020r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2020 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.
W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem zarażenia koronawirusem płatności prosimy dokonywać drogą on-line na podstawowe konto gminy Nowogard:
61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

soltys DlugolekaDługołęka to kolejne sołectwo, które wybrało swego Sołtysa i Radę Sołecką.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwał pracownik Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Na wstępie, dotychczasowy sołtys, podziękował wszystkim zaangażowanym za czteroletnią pracę na rzecz sołectwa.

Omówiona została procedura głosowania, po czym przystąpiono do wyłonienia komisji skrutacyjnej i głosowań.

Na zebranie przybyło 28 mieszkańców, którzy wybrali jednogłośnie na kolejną kadencję sołtysa Jacka Jankowskiego.

W skład Rady Sołeckiej weszli: Jolanta Jankowska, Aleksandra Macała, Monika Szwajłyk, Bożena Mirota i Maria Michalska.

Nowemu „staremu” sołtysowi i nowej Radzie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy dla dobra sołectwa Długołęka. (ps)