2020 03 11 baner

Z okazji Dnia Mamy

{nomultithumb}Z okazji Dnia Mamy

Rata za alkohol do 31 maja 2020r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2020 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.
W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem zarażenia koronawirusem płatności prosimy dokonywać drogą on-line na podstawowe konto gminy Nowogard:
61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

Image048Burmistrz Robert Czapla podpisał umowę z firmą P.P.H.U MARPOL-OKNA S.C z Nowogardu, na realizację inwestycji, polegającej na wymianie stolarki okiennej w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Długołęce.

Zakres planowanych robót obejmuje demontaż istniejącej stolarki okiennej 6 szt. okien i montaż nowych fabrycznie okien z PCV wraz z wymianą parapetów zewnętrznych blaszanych. Przewidywany termin wykonania: do 26 sierpnia 2019 r. Koszt inwestycji: 32.607,92 zł.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09.05.2019 r. Wpłynęło w sumie aż 10 ofert.

Jest to kolejna inwestycja realizowana przez burmistrza Roberta Czaplę w szkole w Długołęce i kolejna w nowogardzką oświatę. Jest to również realizacja kolejnej obietnicy wyborczej burmistrza Roberta Czapli.

Przypomnijmy, że dotychczas przy SP w Długołęce została wybudowana sala gimnastyczna, powstała nowa sala lekcyjno-świetlicowa, plac zabaw, czy boisko sportowe. I to jeszcze nie wszystko. (ps)