2020 03 11 baner

Rata za alkohol do 31 maja 2020r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2020 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.
W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem zarażenia koronawirusem płatności prosimy dokonywać drogą on-line na podstawowe konto gminy Nowogard:
61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

okwWybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2019 roku, zostały zarządzone na 26 maja. Zgodnie z Postanowieniem nr 96/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 1 kwietnia 2019 roku, ulega zmianie dotychczasowy adres Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4, która miała swoją siedzibę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Batalionów Chłopskich 3, 72-200 Nowogard.
Zgodnie z ww. Postanowieniem siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4, mieścić się będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS) przy ul. 3 Maja 6 ,72-200 Nowogard.