2020 03 11 baner

Rata za alkohol do 31 maja 2020r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2020 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.
W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem zarażenia koronawirusem płatności prosimy dokonywać drogą on-line na podstawowe konto gminy Nowogard:
61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

2019/05/15_Ostrzyca_wybory
Trwają wybory Sołtysów i do Rad Sołeckich w miejscowościach wiejskich gminy Nowogard. We wtorek, 14 maja br., jako kolejni do urn poszli mieszkańcy sołectwa Ostrzyca.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwali pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Na wstępie, dotychczasowa sołtys Ostrzycy, podziękowała i wręczyła pamiątkowe dyplomy członkom swej Rady za czteroletnią pracę na rzecz sołectwa. Kolejną osobą, która zabrała głos był burmistrz Robert Czapla, który przedstawiając zrealizowane inwestycje (remont świetlicy – malowanie i remont pomieszczeń, przeniesienie i rozbudowę placu zabaw), podziękował za dotychczasową współpracę. Omówił też procedurę głosowania, po czym przystąpiono do wyłonienia komisji skrutacyjnej i głosowań.

Na zebranie przybyło 59 mieszkańców, którzy wybrali na kolejną kadencję sołtysa Barbarę Annę Borowiecką.

Kolejnym etapem zebrania był wybór członków rady sołeckiej, którą w wyniku przeprowadzonego głosowania stanowić będą: Anna Kubiak, Ryszard Kwapiszewski, Iwona Grzelak, Paulina Przytulska, Iwona Balbus.

Nowemu „staremu” sołtysowi i nowej Radzie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy dla dobra sołectwa Ostrzyca. (ps)