filmowe poranki


2019/04/10_Kilinskiego_siec
Dzięki dotychczasowym działaniom burmistrza Roberta Czapli udało się, w ciągu blisko 8 lat, zlikwidować wybijanie ścieków na kąpielisku miejskim, placu Szarych Szeregów i wzdłuż murów obronnych. To efekt prac wykonanych w obszarze ul. Promenady (wzdłuż plaży), ul. Blacharskiej, Kard. Stefana Wyszyńskiego i na terenie samego placu Szarych Szeregów.

Kanalizacja deszczowa wraz z podczyszczalnią wód opadowych (separatorem) została również w tym okresie wybudowana przy ul. Zielonej (od restauracji Przystań do Przedszkola Zielonego), Kazimierza Wielkiego, Waryńskiego. Pozostaje jeszcze ulica Kilińskiego.

We wtorek, 9 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla, podpisał ogłoszenie na opracowanie dokumentacji dotyczącej właśnie ulicy Kilińskiego.

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej" Termin składania ofert upływa 23 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00.

Warto wiedzieć, że sieć kanalizacyjna Nowogardu w większości pochodzi sprzed II wojny światowej. Była to przede wszystkim kanalizacja burzowa, która w żaden sposób nie była przystosowana do pełnienia obecnej funkcji sieci ściekowej i deszczowej. Stąd też potrzeba dziś dalszej modernizacji aż 1/3 sieci na terenie Nowogardu, aby ostatecznie rozwiązać problem wybijania ścieków w okolicach jeziora.

Efektem zakończenia robót w tym zakresie, będzie całkowity rozdział sieci w naszym mieście, co spowoduje, że wody opadowe będą odprowadzane kanalizacją deszczową, a tym samym, znacznie zmniejszy się ilość ścieków deszczowych wpływających do kanalizacji sanitarnej. Ze względu na wysokie koszty prace są wykonywane etapami. Na realizację powyższych działań dotychczas przeznaczono kwotę 2.389.142,13 zł z czego ponad 64%, tj. około 1.700.000 zł, burmistrz pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. (ps)