b1aW piątek, 22 marca br. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odbyło się walne zebranie członków „Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa powiatu goleniowskiego”. W imieniu Gminy Nowogard, w spotkaniu, które prowadził prezes stowarzyszenia – Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski uczestniczył Burmistrz Nowogardu Robert Czapla. Wśród gości byli także m.in. Krzysztof Szwedo – Wójta Osiny, Lilia Ławicka – Wójt Przybiernowa, Paweł Piesio – Burmistrz Maszewa, Ryszard Ławicki (UG Stepnica), Arkadiusz Skrzypczak (PSP Goleniów), Krzysztof Pawlik (KPP Goleniów), Zdzisław Czerwiński (Powiatowy Lekarz Weterynarii), Leszek Budkowski (Nadleśnictwo Goleniów), Marek Frydrych (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny). W trakcie zebrania przyjęto sprawozdanie z działalności organizacji za 2018 rok i uchwalono plany działania stowarzyszenia w roku bieżącym. Od kwietnia br. stowarzyszenie planuje przeprowadzić Powiatowy Halowy Turniej Piłki Siatkowej dla przedstawicieli Służb Mundurowych oraz Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu goleniowskiego. Organizowane będą też festyny z okazji Dnia Dziecka. Po przerwie wakacyjnej, we wrześniu, stowarzyszenie chce zorganizować festyn „Bezpieczna droga do szkoły” oraz Turniej Piłki Nożnej i Piłki Siatkowej o puchar Prezesa Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa powiatu goleniowskiego dla powiatowych zakładów pracy.

- Dbałość o przeciwdziałanie przestępczości i podnoszenie świadomości mieszkańców związanej z bezpieczeństwem to jeden z celów, który jako gmina realizujemy od lat, świadczy o tym również nasza przynależność do stowarzyszenia – powiedział po zakończeniu spotkania Burmistrz Nowogardu Robert Czapla.

Do Stowarzyszenia, którego celem jest przeciwdziałanie przestępczości na terenie powiatu goleniowskiego, należą jednostki samorządu terytorialnego – w tym Gmina Nowogard, zaś członkami wspierającymi są osoby fizyczne i prawne m.in. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

 Przypomnijmy, że Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, od wielu lat przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy podejmując szereg działań, mających na celu pomoc nowogardzkiej policji w utrzymaniu ładu i bezpieczeństwa poprzez np. niedawne dofinansowanie zakupu radiowozów czy dodatkowe patrole piesze. Z wiosną ubiegłego roku, burmistrz podpisał porozumienie z zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji Markiem Jasztalem na przekazanie środków z budżetu Gminy Nowogard pokrywających część bieżących kosztów funkcjonowania KPP w Goleniowie, z przeznaczeniem na dofinansowanie Komisariatu Policji w Nowogardzie, a konkretnie na dodatkowe patrole piesze funkcjonariuszy policji na terenie Gminy Nowogard. (BS, fot. BS)