2020 03 11 baner

 images/2019/02/11_koncepcja_Zamkowa/
Trwają prace koncepcyjne związane z inwestycjami w obszarze dalszych remontów dróg osiedlowych w Nowogardzie. Przypomnijmy: w grudniu ubiegłego roku Burmistrz Nowogardu Robert Czapla dokonał oficjalnego odbioru nowo wybudowanych miejsc parkingowych i drogi osiedlowej obok Wspólnot Mieszkaniowych nr 5 i 6 przy ulicy Zamkowej. Powstało tam 14 nowych miejsc parkingowych. Inwestycję tę przeprowadzono we współpracy Gminy i wymienionych Wspólnot. Dobra współpraca dotyczy też Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno”, która zarządza innymi nieruchomościami przy ulicy Zamkowej.

W dniu 11 lutego br. Burmistrz Robert Czapla wraz ze Stanisławem Saniukiem - Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nowogardzie spotkali się z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” Janem Smolirą oraz mieszkańcem osiedla przy ul. Zamkowej - Stanisławem Szałaganem. W rozmowach na temat wykonania dalszych prac remontowych na osiedlu przy ul. Zamkowej, brał udział Wojciech Szponar z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska UM. W czasie spotkania omówiono koncepcję przebudowy dróg przy blokach 3a, 3b, 3c i 4. Zgłoszone uwagi uwzględni projekt zaś kompletna dokumentacja, po opracowaniu projektu, trafi do starostwa.

- Wykonujemy dla naszych mieszkańców wiele wspólnych inwestycji ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Gardno”. Jedną z ostatnich była np. przebudowa uliczek osiedlowych i chodników na os. Gryfitów. Dziś rozmawiamy na temat dalszej przebudowy ulicy Zamkowej -  mówi burmistrz Robert Czapla.

Pod koniec ubiegłego roku wspólnie z SM „Gardno” wykonano m.in. drogę dojazdową i parkingi przy ulicy Bankowej oraz przy Przedszkolu nr 3. Koncepcja na temat której dziś rozmawiano, poza remontem dróg osiedlowych przy ul. Zamkowej zakłada też budowę nowych miejsc parkingowych, które zniwelują problem parkowania bezpośrednio na ulicy. (BS, fot. BS/UM)