2019/02/11_OSP_Blotno
W sobotę (9 lutego br.), o godz. 18.00, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski wraz z dh Arturem Koniorem - Komendantem gminnym OSP i st. kpt. Tomaszem Dworeckim - Specjalistą Wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych PSP w Goleniowie, spotkali się z druhami z jednostki OSP w Błotnie. Okazją do spotkania było roczne sprawozdanie z działalności Zarządu.

Jednostkę w Błotnie stanowi 14 druhów, którzy w roku 2018 wyjeżdżali 52 razy, z tego aż 44 do zdarzeń ratujących życie i majątek mieszkańców naszej gminy. OSP Błotno włączona jest do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i na dziś jest to najlepiej wyposażona jednostka OSP w naszej gminie. Wato tu wspomnieć, że w roku 2014 burmistrz Robert Czapla zakupił i przekazał na rzecz jednostki w Błotnie nowy wóz bojowy z pełnym wyposażeniem.

Druhowie zgłosili do zastępcy burmistrza uwagi oraz potrzeby jednostki na rok 2019.

Ponadto została podjęta decyzja przez druhów z Błotna, aby tegoroczne dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości na remonty, zostało przekazane do Osowa, na odbudowę spalonej remizy strażackiej. (ps