ul. Lipowa
Jako piesi często sami się denerwujemy na samochody zaparkowane tak na chodnikach, że nie mamy możliwości z nich nawet skorzystać. A co dopiero ma powiedzieć matka idąca z wózkiem?

Od dawna niestety możemy takie zachowanie zaobserwować również na ulicach Nowogardu. Choć z roku na rok burmistrz Robert Czapla oddaje mieszkańcom nowe miejsca postojowe, to jednak nie zmienia to patologicznych przyzwyczajeń niektórych posiadaczy czterech kółek. Parkują gdzie chcą i jak chcą, często zajmując cały chodnik.

Taką właśnie sytuację zgłosili nam mieszkańcy odnośnie ulicy Lipowej, a w szczególności odcinka jezdni biegnącej na tyłach przychodni przy ul. Kościuszki. Zaobserwowaliśmy, że jest to sytuacja powtarzająca się nagminnie wręcz każdego dnia, między godziną 8.00 a 15.00. Kierowcy parkując swoje samochody wjeżdżają tak na chodnik, że zostaje on w całości zastawiony przez ich pojazd. Takie zachowanie zmusza przechodniów do łamania prawa drogowego i wchodzenia na jezdnię. To elementarny brak szacunku takiego kierowcy dla innych użytkowników drogi.

Niewłaściwe parkowanie samochodami spowodowało liczne uszkodzenia w nawierzchni chodnika na tym odcinku. Obecnie trwa zlecony przez burmistrza remont, polegający na przełożeniu zniszczonej nawierzchni chodnika, który oczywiście kosztuje.

Również na wniosek mieszkańców, postawiony zostanie na ulicy Lipowej znak zakazu zatrzymywania się i parkowania naprzeciwko parkingu przy przechodni. Do czasu postawienia wspomnianych znaków, opisywane przez nas sytuacje będą zgłaszane na policję.

Dziękujemy mieszkańcom za uwagi i wnioski, zaś do kierowców apelujemy, aby szanowali wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególnie pieszych.

Aleksandra Lewińska
Wydział GKMiOŚ