Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

olchowo2Inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną odbywają się nie tylko w Nowogardzie, gdzie niedawno oddano mieszkańcom do użytkowania ścieżkę dookoła jeziora. Zadania związane z inwestycjami w obszarze wypoczynku i rekreacji realizowane są również w sołectwach.W czwartek, 6 grudnia br. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla ogłosił ponownie przetarg na budowę pomostu nad Jeziorem Olchowskim. Planuje się, że pomost, który będzie służył zarówno turystom jak i wędkarzom, będzie miał długość 32 metrów. Drewniana konstrukcja będzie posadowiona na palach żelbetowych. - Krok po kroku inwestujemy w zadania, które wzbogacają naszą gminę, również pod względem rozwoju turystyki i rekreacji – powiedział burmistrz Robert Czapla.

Zapraszamy wykonawców do składania ofert. Termin realizacji zamówienia wynosi: 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Szczegóły oferty dostępne są w Wydziale Inwestycji i Remontów, Plac Wolności 5 pokój 212 lub pod numerem telefonu 91 39 26 240 lub pod adresem: http://bip.nowogard.pl/unzip/10112.dhtml
(bs)