PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

 images/2018/10/10_Rod/
We wtorek, 9 października br., w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie burmistrz Robert Czapla gościł przedstawicieli Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD): prezesa Ryszarda Wajka i sekretarz Celinę Chłopek. Celem spotkania, w którym udział wzięli również Skarbnik Gminy Marcin Marchewka oraz Wojciech Szponar z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, było podpisanie przez burmistrza dotacji celowej w zakresie koniecznej budowy infrastruktury wodociągowej w ROD w rejonie ulicy Zamkowej, gdzie zagospodarowanych jest 270 działek. Budowa wodociągu przebiegać będzie etapami, na pierwszy z nich działkowcy zabezpieczyli 50 tys. zł środków własnych, a zgodnie z podpisanym przez Burmistrza Roberta Czaplę, porozumieniem – otrzymają dodatkowo 20 tysięcy złotych na dalsze prace. Realizacja zadania, z którego przebiegu działkowcy poinformują Gminę, odbędzie się jeszcze w tym roku. (bs. fot. bs /nws)