filmowe poranki

2018/09/14_Blotno_fundusz
W czwartkowy wieczór (13 września br., o godz. 18.00), burmistrz Robert Czapla brał udział w spotkaniu sołeckim w Błotnie. Na spotkanie z mieszkańcami zaproszeni również zostali: Anna Wysoszyńska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie oraz Adam Aniuksztys z Wydziału GKMiOŚ.

Na początku spotkania, sołtys Błotna Danuta Nowak, podziękowała w imieniu własnym oraz mieszkańców obecnemu burmistrzowi za okazaną pomoc i wsparcie, a następnie dokonała rozliczenia dotychczasowych wydatków sołeckich oraz działań podejmowanych przez nią i Radę Sołecką.

Zaproszony przez sołtys Błotna Adam Aniuksztys poinformował o trudnościach, które w tej chwili są, jeżeli chodzi o nowe oświetlenie drogowe będące własnością Enei. W czasie dyskusji okazało się, że z potrzebnej 1 lampy zrobiło się w sumie 4 i będzie potrzeba wykonania pełnej dokumentacji przyłączeniowej. Dlatego ta inwestycja zostanie wpisana w projekt budżetu gminy na rok 2019. Obecna na spotkaniu dyrektor Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie zachęcała mieszkańców do korzystania z zasobów bibliotecznych w Błotnie i do współpracy.

Ostatnim punktem spotkania był podział funduszu sołeckiego na rok 2018. Mieszkańcy jednogłośnie uchwalili, że przyszłoroczny fundusz zostanie przeznaczony na:

- 1.000 zł na paliwo do kosiarki oraz na naprawy;

- 1.800 zł na imprezy okolicznościowe;

- 15.000 zł na projekt i wykonanie nowego placu zabaw. (ps)