sp2We wtorek, 11 września br., zostały otwarte oferty na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie”.

W sumie swe propozycje złożyło 3 oferentów, wśród których byli: Zakład Ogólnobudowlany „WALBUD” Waldemar Puszcz (Nowogard), Z.P.U.H. DEMGRAD S.C. Maria i Adam Dembińscy (Nowogard) oraz KDI Sp. z o.o. (Szczecin).

Najkorzystniejszą ofertą okazała się ta złożona przez nowogardzką firmę Z.P.U.H. DEMGRAD S.C. Maria i Adam Dembińscy i to z tym oferentem w najbliższych dniach burmistrz Robert Czapla podpisze umowę na realizację tej, jakże ważnej dla gminy inwestycji.

Pierwotnie na remont, burmistrz Robert Czapla zapisał w budżecie kwotę 1 mln 200 tys. zł. Na tyle bowiem opiewał kosztorys. W pierwszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, której cena przewyższała jednak środki przeznaczone na realizację zamówienia o 91 tys. zł. Ogłoszono więc drugi przetarg. W drugim postępowaniu cena zaoferowana przez wykonawcę również przewyższała zabezpieczone środki, tym razem już o 246 tys. zł. Z uwagi na to, że tendencja co do kwot, za które wykonawcy chcieli przeprowadzić remont była rosnąca, podjęta została przez burmistrza decyzja o zwiększeniu kwoty w budżecie o 246 tys. zł, aby można było inwestycję wykonać. I z takim też wnioskiem burmistrz Robert Czapla wystąpił do Rady Miejskiej. Został on przez radnych jednogłośnie poparty. Niestety jednak firma, która złożyła ofertę w drugim przetargu, wycofała się z podpisania umowy. Wykonawca uznał, że wskazany termin realizacji inwestycji to jednak dla niego zbyt krótki okres na wykonanie prac i ostatecznie nie zdecydował się na podpisanie umowy.

Po tej informacji gmina niezwłocznie ogłosiła kolejny - 3 przetarg – właśnie zakończony, w którym dodatkowo został wydłużony reż termin wykonania remontu.

***

Pomimo przeciwności, ta jakże ważna inwestycja dla wielu mieszkańców, będzie mogła być wykonana. To równocześnie realizacja, złożonej w ubiegłym roku nauczycielom, uczniom i rodzicom obietnicy przez burmistrza Roberta Czaplę. Jednak, jak zapowiadał też włodarz naszej gminy, to nie ostatnia inwestycja planowana przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, bowiem w przyszłorocznych planach jest wykonanie projektu, a następnie budowa hali widowiskowo-sportowej. (ps)